உலகத்தமிழ்க் கல்விக்கழகம்

மூன்றாம் நிலை

பாடத்திட்டங்கள்:

பாடத்திட்டத்தின் முழு விவரங்கள்

உலகத்தமிழ்க் கல்விக்கழகம்

 முகப்பு~  இணைய வகுப்பு (Online Class)~  கட்டண விபரங்கள் (Fees Structure)~  நற்சான்றுகள்~  பாராட்டுப்புள்ளிகள்~  தொடர்புக்கு

World Tamil Academy ©www.tamilacademy.com

pongal

தமிழர் திருநாளாம்
தைப்பொங்கல்
நல்வாழ்த்துக்கள்...!

கனுமாட்டுப் பொங்கல்
நல்வாழ்த்துக்கள்...!

thiruvalluvar
pongal